deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

O kadar kusur kadı kızında da bulunur deyimi:

O kadar kusur kadı kızında da bulunur deyiminin anlamı ve açıklaması

Küçük, önemsiz bir kusur, anlamında söylenir.
"Sözünü etmeye bile değmez. O kadar kusur kadı kızında da bulunur."

Kadı: Eskiden mahkeme başkanlarına verilen ad.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.