deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Öğütlerde bulunmak deyimi:

Öğütlerde bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için yol göstermek, nasihat etmek, öğüt vermek.
"Okul başarısı için bana öğütlerde bulundu."
"Dedem herkese öğütlerde bulunuyor, sen de iyi dinle."
"Çocuğunuz sınıfta çok yaramaz, lütfen biraz öğütlerde bulunun."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.