deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Oluk oluk deyimi:

Oluk oluk deyiminin anlamı ve açıklaması

Pek çok.
"Taraftarlar maç için oluk oluk stada geliyor."
"Öyle bir savaştı ki, her tarafta oluk oluk kan akıyordu."
"Zamanında babası oluk oluk para vermişti."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.