deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ölüm korkusu deyimi:

Ölüm korkusu deyiminin anlamı ve açıklaması

Ölme tehlikesiyle yüz yüze gelmekten duyulan korku, can korkusu, can havli.
"Bu hastalık yüzünden ölüm korkusu yaşıyor."
"Ölüm korkusu nedir çok iyi bilirim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.