deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ölümüne susamak deyimi:

Ölümüne susamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yapmakta olduğu tehlikeli işte ölümü kendi üzerine çekecek davranışta bulunmak.
"Ölümüne mi susadın, çekil şu arabanın önünden!"
"Ayı gibi adama kafa tutuyorsun, ölümüne mi susadın sen?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.