deyimlerimiz.com

Ölüsü kandilli deyimi:

Ölüsü kandilli deyiminin anlamı ve açıklaması

Sövgü yerine kullanılır.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.