deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

On paraya on taklak atar deyimi:

On paraya on taklak atar deyiminin anlamı ve açıklaması

Küçük çıkar sağlamak için her türlü onur kırıcı işe katlanır.
"On paraya on taklak atmış biri, sana mı sadık kalacak."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.