deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ortada kalmamak deyimi:

Ortada kalmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Yer yurt edinmek, barınacak yer bulmak.
"Kış günü ortada kalmamak için yaz günü çalışıyoruz."

2. (Bir şeyi) kimse üzerine almak, sahiplenmek.
"Caminin boya işi ortada kalmadı, onu da babam üstlendi."

3. Seçeneklerden birini tercih etmek.
"Okuyup okumamak arasında ortada kalmadı ve okula kaydoldu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.