deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Öyle şey yok deyimi:

Öyle şey yok deyiminin anlamı ve açıklaması

Senin dediğin gibi, o biçimde olmaz.
"Öyle şey yok diyorum ama anlamamazlıktan geliyorsun."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.