deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Oyuna kurban gitmek deyimi:

Oyuna kurban gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir hile, düzen sonunda zarara, iftiraya uğramak.
"Oyuna kurban gitti, adamı görevden aldılar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.