deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Pala çekmek deyimi:

Pala çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Palayı belinden çıkarıp vurmak.
"Kendisini tehdit edenlere, pala çekerek karşı koydu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.