deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Palavra savurmak deyimi:

Palavra savurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Abartarak söylemek, olmayacak şeylerden söz etmek.
"Senin ablan da çok palavra savuruyor ki."

2. Uydurma, asılsız bir söz veya haberi gerçekmiş gibi ortaya atmak, yalan söylemek.
"Takdir belgesi alıyorum diyordu, ama palavra savuruyormuş, bir şey alamadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.