deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Para çıkışmamak deyimi:

Para çıkışmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Gerekli paranın tamamını temin edememek, para eksik kalmak.
"Bir ayakkabı beğendim, alayım dedim ama para çıkışmadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.