deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Paşa gibi geçinmek deyimi:

Paşa gibi geçinmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bolluk içinde yaşamak.
"Bu kadar parayla paşa gibi geçinirsin."
"Aldığımız parayla paşa gibi geçinip gideriz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.