deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Paşa gibi yaşamak deyimi:

Paşa gibi yaşamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bolluk içinde yaşamak.
"Kalan mirasla bugüne kadar paşa gibi yaşadı."
"Aldığımız parayla paşa gibi yaşar gideriz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.