deyimlerimiz.com

Pay bırakmak deyimi:

Pay bırakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir şeyde, daha sonra kullanılmak üzere fazlalık bırakmak.
"Karton parçalarını birbirine yapıştırmak için kenarlarından pay bırakınız."

2. Bir ilişkide fazla samimi olmamak, mesafe bırakmak.
"Tanışalı fazla bir zaman olmadı, bir süre pay bırakmayı düşünüyorum."
deyimlerimiz.com ekledi, 22 kez görüntülendi.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.