deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Pirinçten nem kapmak deyimi:

Pirinçten nem kapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

En küçük bir olay veya davranıştan olumsuz etkilenmek.
"Pirinçten nem kapar şimdi o, hiç gelmesin."
"Biz seninle ilgili konuşmadık, sen pirinçten nem kapmışsın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.