deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Pöstekiyi kurtarmak deyimi:

Pöstekiyi kurtarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hoş olmayan bir durumdan kurtulmak.
"İki gündür uğraşıyoruz, bugün pöstekiyi kurtarabildik."

Pösteki: Koyun veya keçi postu.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.