deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Rahata ermek deyimi:

Rahata ermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Rahatlamak.
"Emekli olunca, rahata erdi kadıncağız."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.