deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Reaksiyon göstermek deyimi:

Reaksiyon göstermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Tepkimek.
"Söylenenleri işitince, reaksiyon göstermekte gecikmedi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.