deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Rekabet etmek deyimi:

Rekabet etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yarışmak, üstünlük elde etmeye çalışmak.
"Böyle bir projeyle rekabet edemeyiz."
"Çok güçlü firmalarla rekabet ediyoruz."
"Sen benimle rekabet edemezsin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.