deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Rüşdünü ispat etmek deyimi:

Rüşdünü ispat etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kanunlara göre ergin sayılacak yaşa gelmiş olmak.
"Rüşdünü ispat etmiş bir birey olarak karşınızda duruyorum."

2. Herhangi bir konuda yeterli seviyeye geldiğini göstermek.
"Şoförlük konusunda rüşdünü ispat etmesi lazım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.