deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Saç sakala karışmış deyimi:

Saç sakala karışmış deyiminin anlamı ve açıklaması

Saçı ve tıraşı uzamış, özensiz bir durumda. Bakımsız, derbeder.
"Kapıya saç sakala karışmış bir adam geldi, ben de açmadım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.