deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Saçı başı birbirine karışmak deyimi:

Saçı başı birbirine karışmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bakımsız olmak.
"Uzun zamandır ormanda çalışıyor, saçı başı birbirine karışmış."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.