deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sahabetçi çıkmak deyimi:

Sahabetçi çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kayırmak, arka çıkmak.
"Neden o beceriksize sahabetçi çıkıyorsun?"

Sahabetçi: Korumacı, kayırmacı

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.