deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Şahsiyat yapmak deyimi:

Şahsiyat yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Söz edilen konudan uzaklaşarak olumsuz yönleriyle kişiler üzerinde durmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.