deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Şaka iken kaka olmak deyimi:

Şaka iken kaka olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Şakalaşmanın, hoş olmayan bir sonuç veya kavgaya dönüşmesi.
"Şu işe bak, şaka iken kaka oldu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.