deyimlerimiz.com

Şakakları atmak deyimi:

Şakakları atmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok sinirlenmek.
"Şakakları atmış, gözüne hiç görünme."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.