deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Saldırıya maruz kalmak deyimi:

Saldırıya maruz kalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir saldırı durumuyla karşı karşıya olmak.
"Benim en yakın arkadaşım saldırıya maruz kalmış."
"Haksız yere bir saldırıya maruz kalmak istemem."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.