deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Salepçi güğümü gibi içten kaynamak deyimi:

Salepçi güğümü gibi içten kaynamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Karşılaştığı her problemi kendi içine atmak, karşılık verebilmek için fesatlıklar düşünmek, görünüşte hiçbir şey belli etmemek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.