deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Salma gezmek deyimi:

Salma gezmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Başıboş hayvan gibi dolaşmak.
"Bir yıldır salma gezmeye bıkmadın mı?"
"Altı aydır salma geziyor, bize faydası değil zararı var."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.