deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Salma salmak deyimi:

Salma salmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Genellikle köylerde işlerin görülmesi için ihtiyar heyetinin kararıyla her evden para toplamak.
"Cami onarımı için salma salmaya karar vermişler."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.