deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sapkın kaya deyimi:

Sapkın kaya deyiminin anlamı ve açıklaması

Buzların etkisiyle yerinden oynayıp uzaklara sürüklenmiş olan kaya.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.