deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Şart şurt tanımamak deyimi:

Şart şurt tanımamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendini hiçbir şarta bağlı saymamak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.