deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Selam salmak deyimi:

Selam salmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimseye, selamını birine götürmesini söylemek.
"Babana selam saldım, yarın buraya gelecek."
"Bizim kızla selam salmışsın, selamını aldım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.