deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Şeref yeri deyimi:

Şeref yeri deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir toplantıda, özel saygı gösterilen kimse için ayrılmış yer.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.