deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Siciline işlemek deyimi:

Siciline işlemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir çalışanın yaptığı olumlu veya olumsuz davranışları siciline kaydetmek.
"Bu durumun siciline işlenmesini istemiyorsan, dikkatli davran."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.