deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Şifalar olsun deyimi:

Şifalar olsun deyiminin anlamı ve açıklaması

Aksıran veya ilaç içen kişilere söylenen iyi bir dilek sözü.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.