deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sipariş almak deyimi:

Sipariş almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyin yapılması veya gönderilmesi kendisine ısmarlanmak.
"On beş dakikadır masamıza, sipariş almak için kimse gelmedi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.