deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sipariş vermek deyimi:

Sipariş vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyin yapılmasını, getirilmesini veya gönderilmesini birine ısmarlamak.
"Bakar mısınız? Sipariş vermek istiyoruz da."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.