deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sokağa düşmek deyimi:

Sokağa düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir şey çoğalıp değerini yitirmek.
"Bu telefonlar da artık sokağa düştü."

2. Kötü yola sapmak.
"Kimsesiz olduğu için itilip kakıldı, sonunda sokağa düştü zavallı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.