deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Son noktayı koymak deyimi:

Son noktayı koymak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işte en son sözü söylemek.
"Öğretmen, kimse dışarı çıkmayacak diyerek son noktayı koydu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.