deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sözünün arkasında durmak deyimi:

Sözünün arkasında durmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Verdiği sözü ne pahasına olursa olsun yerine getirmeye çalışmak.
"Ona güvenin, o sözünün arkasında duran birisidir."
"Biz seni sözünün arkasında duran biri diye bilirdik, ama yanılmışız."
"Sözünün arkasında duran insan böyle davranmaz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.