deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Şu kadar deyimi:

Şu kadar deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok fazla.
"Şu kadar ekmek almışsınız, kim yiyecek bunları?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.