deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Su sabun görmemek deyimi:

Su sabun görmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok kirli olmak.
"Bu kazak kaç haftadır su sabun görmüyor?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.