deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Suç duyurusunda bulunmak deyimi:

Suç duyurusunda bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İlgili makam veya kişiye suçu bildirmek.
"Hakaret ettiği için suç duyurusunda bulundum."
"Suç duyurusunda bulunmayı düşünmüyorum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.