deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Şuralı buralı deyimi:

Şuralı buralı deyiminin anlamı ve açıklaması

Türlü yerden olan.
"Şuralı buralı birtakım insanlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.