deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Suratı değişmek deyimi:

Suratı değişmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimseye karşı davranışı değişmek, daha sert bir durum almak.
"Beni görünce suratı değişti, bilmeden bir şey mi yaptım acaba."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.