deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sürgüne gönderilmek deyimi:

Sürgüne gönderilmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ceza olarak bir yere sürülmek, sürgün edilmek.
"Sürgüne gönderilmesine karar verdiler."
"En son bir köye sürgüne gönderildiğini hatırlıyorum."
"İşini düzgün yapmalısın, yoksa sürgüne gönderilmekten kurtulamazsın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.