deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sürü sepet deyimi:

Sürü sepet deyiminin anlamı ve açıklaması

Birçok kimse ya da şey.
"Parkta sürü sepet insan vardı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.